لیفتربیل (Lifter Biil)

جزئیات عمومی
جهت جا به جایی و بارگیری
نصب بر روی انواع بیل مکانیکی
تعویض اتوماتیک
مشخصات فنی