ریمکس (Rimex)

جزئیات عمومی
قابلیت نصب برروی انواع بیل مکانیکی
جهت در آوردن و انداختن بلوک
تعویض اتوماتیک
فک متحرک
اطلاعات فنی